Marianne Junila: Julkaisut ja tutkimushankkeet

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:


 • 1900-luvun sosiaalihistoria, sota ja kotirintama, sotahistoria, siirtolaisuus, sairaudet ja sairaanhoito, lapsuus, valta ja sukupuoli, Pohjois-Suomi, muistitietotutkimus

 


Tutkimushankkeita:


 • Kahden puolen Pohjanlahtea (Suomen Akatemia), Saksalaisten sotilaiden lapset, Valta Suomessa (Suomen Akatemia), Lapsuus 1900-luvun alun Suomessa

 


Julkaisuja / Selected publications:

Scientific monographs • Pohjoisen puolesta – pohjoista varten. Lapin yliopiston historia 1979–2008 (together with Matti Salo), Rovaniemi: Lapin yliopisto 2009, 216 pp.

 • Lapin sairaanhoidon historia [The History of Health Care in Lapland] (together with Turo Manninen), Rovaniemi: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: 2005, 139 pp.

 • Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisten sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944 [Coexistence between the Finnish civilian population and the German troops in Northern Finland in 19411944] , Bibliotheca Historica 63, Helsinki: SKS 2000, 385 pp.

 


Articles in refereed international scientific edited volumes and in refereed international scientific conference proceedings • 'Wars on the Home Front. Mobilization, Economy and Everyday Experiences' in Tiina Kinnunen and Ville Kivimäki (eds.) Finland in World War II. History, Memory, Interpretations.  Leiden, Boston: Brill Academic Publishers 2012, 191–232.

 • ‘Call of the Wild: Public Health Nursing in Post-War Lapland’, in Medicine in the Remote and Rural North, 1800–2000, Studies for the Society for the Social History of medicine, ed. J.T.H. Connor and Stephan Curtis. London: Pickering and Chatto 2011, 215– 235.

 • 'Was ist Suomi? – Das Finnlandbild deutscher Soldaten 19411944' in Bernd Wegner, Oliver von Wrochem, Daniel Schümmer (ed.) Finnland und Deutschland. Studien zur Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2009, 126–139.

 • 'From Dynamic to Declining. The mass emigration from Northern Finland to Sweden, 19601975' in Steven G.Ellis and Luda Klusakova (ed.) Frontiers and Identity. Late Modern and Contemporary Migrations. Edizioni Plus: Universita di Pisa 2007, 300317.

 • 'Migration och mål. Destinationer för utflyttare från norra Finland på 1960- och 1970-talet' [Migration and destination. Where did people move to from the Northern Finland in the 1960's and 1970's?] in Marianne Junila and Charles Westin (ed.) Mellan majoriteter och minoriteter. Om migration, mening och makt, Helsingfors: SLS 2006, 75102.

 


Articles in refereed scientific journals • ‘Veljesvihan liekit – koululaiset muistelevat sisällissotaa syksyllä 1918’ Historiallinen Aikakauskirja 3/2011, 296–308.

 • 'A Crying Shame? Having a Child with German father in Finland in the 1940's', Romanian Journal of Population Studies 2/2009, 514.

 • 'Eri maata – vieraiden naiset ja lapset kansallisessa kertomuksessa', Nuoristotutkimus 2/2008, 32–45.

 • ' Lukittu näky sota lapsen kokemuksena', Historiallinen Aikakauskirja 2/2006, 117131

 • 'Työnteon, alistumisen ja uhrautumisen etuoikeus', Pia Olsson, Myytti ja kokemus. Lotta Svärd sodassa. Otava 2005, review in Historiallinen Aikakauskirja 4/2005, 512514.

 • ' "Sakemanniaikaan" vieras sotavoima pohjoissuomalaisessa yhteisössä', Studia Historica Septentrionalia 45/2004, 147162.

 • 'Does the war explain the emigration during 19681975? A case study from Salla in northern Finland', Faravid 27/2003, 235247.

 


Articles in refereed Finnish scientific edited volumes • ’Mitä teit keväällä 1918? Tamperelaiset koulutytöt kirjoittavat sisällissodasta’ in Ilona Kemppainen, Kirsti Salmi-Niklander and Saara Tuomaala (eds.) Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta, julkaisuja 117. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura 2011, 144–170.

 • 'Lapset ja sota' in Pertti Haapala and Tuomas Hoppu (ed.) Sisällissodan pikkujättiläinen, Helsinki: WSOY 2009, 320333.

 • 'Der finnisch-deutsche Alltag an der Heimfront Nordfinnlands' in Vesa Varis (ed.) Einfluss, Vorbilder, Zweifel. Studien zu den finnischen-deutschen Beziehungen vom Mittelalter bis zum Kaltem Krieg, Tampere: Tampereen yliopistopaino 2006, 141148.

 • 'Isä: saksalainen sotilas' [Father: a German Soldier] in Tiina Kinnunen and Ville Kivimäki (ed.) Ihminen sodassa, Jyväskylä: Minerva 2006, 243259.

 • Rovaniemi - ainoa oikea city [Rovaniemi - the only real city.], in Maria Lähteenmäki (ed.) Alueiden Lappi, Rovaniemi: Lapland University Press 2006, 116135.

 • 'Rinta rinnan - suomalaiset siviilit ja saksalaiset joukot Pohjois-Suomessa' [Side by side: Finnish civilians and German troops in Northern Finland] Jatkosodan pikkujättiläinen, Helsinki: WSOY 2005, 673696.

Viimeksi päivitetty: 20.12.2011