Anne Koskamo: Julkaisut ja tutkimushankkeet
Erityiset tutkimus- ja opetusalat:  • Lapin historia, saamelaisten historia, erityisesti uskonnollinen muutos ja kulttuurien kohtaaminen


Tutkimushankkeita:  •  Väitöskirjatutkimus työnimellä Kemin Lapin saamelaisten kristillisyys 1500-luvun puolivälistä vuoteen 1809 osana professori Veli-Pekka Lehtolan johtamaa "Saamelaisten hengellisyys" -tutkimusprojektia.


Julkaisuja:


  • ”Välähdyksiä Kelontekemän uskonelämästä”. Kelontekemä ja Tepsa Kylien historiasta ja suvuista. Toim. Aki Ollikainen. Kittilä Media Oy/Tornion kirjapaino Oy, 2011.

  • ”Ei vilja vaivatta tule eikä kala jalan kastumatta” Kalastus Kelontekemäjärvellä 1900-luvun alkupuolella”. Kelontekemä ja Tepsa Kylien historiasta ja suvuista. Toim. Aki Ollikainen. Kittilä Media Oy/Tornion kirjapaino Oy, 2011.

  • ”Villalangoista työrekiin”. Jokivarren savuista kasvukunnaksi Kiiminki 150 vuotta. Toim. Anna Nieminen. WS Bookwell Oy, Porvoo 2008.

  • ”Kiimingin kotiseutuesineistö kokoelmina”. Jokivarren savuista kasvukunnaksi Kiiminki 150 vuotta. Toim. Anna Nieminen. WS Bookwell Oy, Porvoo 2008.

Viimeksi päivitetty: 10.1.2012