Seija Jalagin: Opetus ja tutkimus

Erityiset tutkimus- ja opetusalat
 • Tutkimus: pakolaishistoria, kristillisen lähetystyön historia, sukupuolihistoria, Japanin historia, globaalihistoria
 • Opetus: historian kandidaattiseminaari; Japanin kulttuuri ja yhteiskunta; historian popularisointi: kirjoittaminen ja julkaiseminen
 
Tarkemmat julkaisu- ym. tiedot SoleCris-tietokannassa:

https://solecris.oulu.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=3&id=-15536

 

Opetus lukuvuonna 2017-2018
 • Historia: Kandidaattiseminaari (koko lukuvuosi, 10 op)
 • Historia: Laadulliset menetelmät, harjoitusryhmä
 • Japani-opinnot: Portti Japaniin: Nyky-yhteiskunta ja tapakulttuuri (5 op) & Artikkelikurssi (aineopintojen suorittajille, 5 op), molemmat tammikuusta 2018 alkaen
 
Tutkimushankkeet ja -ryhmät

Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures / Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2017-2021 ja johtaa Seija Jalagin.
Tutkijat: FT Outi Autti (sosiologia), FL Ilmari Leppihalme (kirjallisuus) ja FT Hanna-Leena Nissilä (kirjallisuus).
- Seija Jalaginin tutkimus tässä ryhmässä käsittelee Suomen pakolaispolitiikkaa ja -historiaa vuosina 1920-1950, mm. kaksinkertaisia pakolaisia eli itäkarjalaisia, jotka olivat tulleet Neuvosto-Karjalansta pakolaisina Suomeen 1920-luvun alussa tai jatkosodan loppuvaiheessa, ja jotka lähtivät salaa Ruotsiin 1940-luvun lopun ns. vaaran vuosina. Tutkimuksessa selvitetään lähtijöiden taustaa, lähtötapahtumaa, asettumista Ruotsiin sekä pakolais- ja siirtolaisidentiteetin kysymyksiä sekä Suomen ja Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa.

Gendering Safety: Transnationalism, border-crossing and agency
- tutkimusryhmä, jonka tutkijat edustavat eri tieteenaloja. Ryhmä keskittyy sukupuolen, identiteetin ja paikan suhteen tutkimukseen sekä historiallisesti että nykyaikana. Ryhmässä sovelletaan mm. transnationalismin, diasporan ja toimijuuden käsitteitä selvitettäessä, miten pakotetut ja vapaaehtoiset siirtymiset vaikuttavat identiteetteihin, kuulumiseen ja toiseuteen sekä yhteisöjen hyvinvointiin ja kestävyyteen. Ks. tutkijat ja tutkimusteemat otsikon linkistä.
- Gendering Safety -ryhmä on osa LUMINOUS-tutkimusyhteisöä, joka osallistuu tutkimuksen kansainväliseen arviointiin Oulun yliopistossa (RAE2013).

Paradoxical Emancipation: Women Missionaries and Ecclesiastical Power in 20th-Century Finland, projektissa "Forcing the Way: Women in Professional Networks of Power and Knowledge in 20th-Century Finland", jota rahoittaa Suomen Akatemian tutkimusohjelma Valta Suomessa, 2007-2010 & Suomen Akatemian tutkijatohtorin projekti vuosina 2010-2012.

 
Curriculum Vitae

Ansioluettelo, syskuu 2016 (pdf)

 

 
Erasmus-verkoston satoa

Historian Erasmus-verkosto CLIOHWORLDIN julkaisu:

Seija Jalagin, Susanna Tavera & Andrew Dilley (eds.) World and Global History. Research and Teaching. A CLIOHWORLD Reader. Cliohworld & Edizioni Plus, Pisa University, Pisa 2011, 239 s. Verkkoversio ja online-bibliografialadattavissa osoitteessa: http://www.cliohworld.net

 

Tärkeimmät julkaisut
 • A Nordic Hebrew Christian Centre in Jerusalem? Relief work, education and Nordic neutrality in Palestine, 1943-1946. Special Issue: Mission, Relief and Development: Gender and Nordic Missions in Transnational and Humanitarian Settings, ca. 1890-1960. Ed. by Seija Jalagin, Inger Marie Okkenhaug and Maria Småberg. Scandinavian Journal of History 40(3) 2015, pp. 455-477.
 • Vieraalla maalla kaukana. Aili Havaksen transnationaali elämä. Teoksessa Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen (toim.) Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Historiallinen arkisto 141. Helsinki: SKS, 2014.
 • Intersections of Gender, Religion and Ethnicity in Christian Missions. Terhi Utriainen & Päivi Salmesvuori (eds.) Finnish Women Making Religion: Between Ancestors and Angels. New York: Palgrave Macmillan 2014, pp. 123-139.
 • Transnationalising Education for the Benefit of the Nation: Finnish Mission to the Jews in post-World War II Jerusalem. Ellen Fleischmann, Sonya Grypma, Michael Marten and Inger Marie Okkenhaug (eds.) Transnational and Historical Perspectives on Global Health, Welfare and Humanitarianism. Kristiansand: Portal Forlag 2013, 182–207.
 • Lähetystyön historia: meillä, muualla ja maailmalla. Jaakko Olavi Antila, Esko M. Laine ja Juha Meriläinen (toim.) Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Helsinki 2013, s. 287-300.
 • Lähetyshistorian lähteet. Esko M. Laine & Jaakko O. Antila (toim.) Yleisen kirkkohistorian lähteet. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki 2011, s. 254–266.
 • Seija Jalagin, Olli Löytty & Markku Salakka (toim.), Kaikille kansoille. Lähetystyö kulttuurien vuoropuheluna. Historiallinen arkisto 131. SKS, Helsinki 2010.
 • Japanin kutsu. Suomalaiset naislähetit Japanissa 1900-1941. English summary: Answering the Call: Finnish Missionary Women in Japan, 1900-1941. Bibliotheca Historica 107. SKS, Helsinki 2007.
 • Racing with Secularisation: Protestant Missions in Japan, 1900–1930. Mary N. Harris (ed.), Sights and Insights: Interactive Images of Europe and the Wider World. Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of Growing Europe (CLIOHres). Thematic Work Group 6: Europe and the World II. Edizioni Plus, Pisa University Press 2007, 91–108. Online: http://www.cliohres.net
 • Seija Jalagin & Marianne Junila, Lukittu näky - sota lapsen kokemuksena. Historiallinen Aikakauskirja 2, 2006, pp. 117-131.
 • "Kuinka voisi yhden naisen ääni kuulua?": Suomalaiset naislähetit norminrikkojina. Teologinen Aikakauskirja 1, 2006, pp. 105-116.
 • Disciples, Sisters or Companions? Japanese and Finnish Women's Mutual Encounter in Mission. Deborah Gaitskell (Quest editor), Women and Missions. Le Fait Missionaire. Social Sciences & Missions. No 16/July 2005, pp. 43-70.
 • Education or Christian Education? Missionary Girls' Schools in Japan in the Transition Years of the 1930s. Katharina Hallencreutz (ed.), Gender, Poverty and Church Involvement. A report from a research conference in Uppsala , May 6-8, 2002 . Missio No 20. Swedish Institute of Mission Research, Uppsala 2005, pp. 185-202.
 • Geisha-kuvan synty ja kuolemattomuus. Annamari Konttinen & Seija Jalagin (toim.), Japanilainen nainen: Kuvissa ja kuvien takana. Vastapaino, Tampere 2004, pp. 58-88.
 • Negotiating for Space and Autonomy: Strategies of Finnish Missionary Women in Japan, 1900-1941. Theme issue: Gender and Mission. Scandinavian Journal of History. Vol. 28, No. 2, 2003, pp. 83-102.
 • Gendered Images - Western Women on Japanese Women. Looking at the Other: Historical Study of Images in Theory and Practise. Edited by Kari Alenius, Olavi K. Fält, Seija Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Humaniora B42. University of Oulu, Oulu 2002, pp. 13-34.

 

Viimeksi päivitetty: 26.6.2017