Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys: Koetut merkitykset ja maailmankansalaisuuden muisti suomalaisessa kehitysavussa 1950–2020

Projektin kuvaus

Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys: Koetut merkitykset ja maailmankansalaisuuden muisti suomalaisessa kehitysavussa 1950–2020
Koneen säätiön rahoitus (2017–19)

Kehitysyhteistyön kritiikki on voimistunut 2000-luvulla niin Suomessa kuin maailmalla. Poliitikkojen ja virkamiesten ääni kehitysyhteistyön määrittelyssä on ollut kuuluva. Sen sijaan ruohonjuuritason kehitysyhteistyötehtävissä olleiden suomalaisten kokemus on jäänyt pimentoon. Tämä tutkimusprojekti selvittää kehitysyhteistyön ja maailmankansalaisuuden koettuja merkityksiä historian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Se selvittää kehitysyhteistyön mielekkyyttä ja mielettömyyttä toimijoiden kokemuksissa ja muistoissa. Suunnatessaan maailmalle se samalla haastaa pohtimaan kotimaassa, millainen on suomalaisen kehitysyhteistyön menneisyys ja onko sillä tulevaisuutta.

Hanke selvittää niitä merkityksiä, joita kehitysaputehtävissä olleet antavat tekemälleen työlle. Mikä oli kenttäväen kokemus työn mielekkyydestä (tai mielettömyydestä) ja millä tavoin kokemuksia perustellaan? Tutkimus myös pohtii, ovatko nämä kokemukset muuttuneet ajan myötä ja jos muutoksia on tapahtunut, mistä tekijöistä ne johtuvat.

Kehitysavun mielen ja koettujen merkitysten lisäksi tutkimus pureutuu suomalaisen globaalikansalaisuuden kokemuksiin. Tutkimusaineisto tarjoaa myös mahdollisuuden kysyä, millä tavoin Suomi on muuttunut tarkastelun kohteena olevalla ajanjaksolla – mitä kehitysyhteistyön mieli kertoo suomalaisten arvoista ja asenteista, suhteesta maailmaan, eettisyydestä ja kansainvälisyydestä.

Tutkimus perustuu suulliseen ja kirjalliseen muistitietoaineistoon. Hankkeen tärkeä partneri on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jonka ”Suomalaisen kehitysyhteistyön tekijät”-muistitietokeräys tarjoaa mahdollisuuden tallettaa muistelmia kehitysyhteistyön kenttäkokemuksista.
Huom! Muistitietoa voi edelleen lähettää SKS:lle, vaikka virallinen keräysaika on umpeutunut.

Hankettaa johtaa yliopistonlehtori, dosentti Markku Hokkanen, Oulun yliopisto.

 

Experienced meanings and memories of global citizenship in Finnish development work 1950-2020
Funded by the Kone Foundation (2017-2019)

This project explores the experienced meanings and recollections of Finnish development co-operation, on the basis of oral histories of development fieldworkers. What kinds of meanings were given to the work in the field in different contexts and time periods? The project also investigates the ideas of “global citizenship” and the fieldworkers’ changing images of themselves, modernizing Finland and the globalizing world. The research is based on collected oral histories and written memories of development fieldworkers (some of the sources are deposited in the archives of Finnish Literature Society).

The project is lead by University Lecturer, Adjunct Professor Markku Hokkanen, University of Oulu.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Kaisa Harju

Kaisa Harju

Doctoral Student