University of Oulu, 2017

Yhteiskuntaopin opinnot uudistuvat

Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan opintoihin sisältyvä yhteiskuntaopin paketti uudistuu syksystä 2018 lähtien. Opinnot voi koostaa aiempaa laajemmalta kurssitarjottimelta. Valikoimaan on lisätty mm. viestinnän ja humanististen ympäristöopintojen kursseja. Uusi kurssivalikoima vastaa yhteiskuntaopin opetuksen muuttuviin tarpeisiin. Valtio-opin sijaan aineenopettajaksi opiskelevat voivat jatkossa suorittaa Lapin yliopiston tarjoaman politiikkatieteiden perusopintokokonaisuuden.

Aineenopettajakoulutuksen valitun historian tai aate- ja oppihistorian opiskelijan tulee suorittaa historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyteen seuraavat yhteiskunnallisten aineiden opinnot, yhteensä 60 op:

 

1. 1-2 perusopinnot seuraavista (suositus: 2)

2. 700740P Lakitiedon kurssi 5 op (pakollinen)

3. Muut opinnot 5 op tai 30 op (riippuen kohdan 1. valinnasta):

Alla olevalta listalta tulee valita joko yksi tai kuusi opintojaksoa.

Filosofia:

  • 700600P Johdatus filosofiaan 700600P, 5 op
  • 700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 700618P, 5 op
  • 700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op

Humanistiset ympäristöopinnot:

  • 687813P Energia ja ympäristö, 5 op

Saamelainen kulttuuri:

  • 683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op
  • 683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Viestintä:

  • 695100P Johdatus viestintään, 5 op

Nais- ja sukupuolentutkimus:

  • 417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Sosiologia:

  • 1-2 aineopintotojaksoa (5-10 op), jos opiskelija on suorittanut sosiologian perusopinnot

 

Jos opiskelija suorittaa yllä lueteltuja valinnaisia opintojaksoja yhteiskuntaoppia varten, hän ei voi enää käyttää samaa jaksoa ko. oppiaineen perus- tai aineopintokokonaisuuteen. Tällöin opiskelijan tulee sopia korvaava opintojakso oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

 

Viimeksi päivitetty: 2.3.2020