Northern Rural Youth in Flux

NorFlux

Projektin kuvaus

Northern Rural Youth in Flux (NorFlux) on nelivuotinen tutkimushanke, jossa tuotetaan tietoa pohjoisesta nuoruudesta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.  Hankkeessa selvitetään Suomen saamelaisalueella elävien kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen arjen rakentumista, tulevaisuudennäkymiä ja tyttönä elämistä. Kysymyksiä tarkastellaan historiatietoisuuden näkökulmasta, kiinnittäen huomiota kuulumisen, ylisukupolvisuuden ja paikallisuuden merkityksiin pohjoisen nuoruuden rakentumisessa.

Monitieteinen tutkimushanke yhdistää historiantutkimuksen, alkuperäiskansatutkimuksen ja tyttötutkimuksen näkökulmia. Tutkimus toteutetaan dialogissa nuorten kanssa monimetodisesti haastatteluja ja visuaalisia metodeja hyödyntäen. Tutkimukseen osallistuvat nuoret ovat yläkoulusta toiselle asteelle siirtymisen nivelvaiheessa, jossa he joutuvat pohtimaan monia tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä aina ammatinvalinnasta asuinalueeseen ja sosiaalisten suhteiden muutokseen. Tämän ajankohdan tarkastelu avaa tärkeitä näkökulmia nuorten elämänkulkuihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin.

Suomalainen nuorisotutkimus on painottunut kaupunkilaisnuoruuteen ja Etelä-Suomeen, kun taas pohjoisimpien alueiden nuoruutta koskevaa tutkimusta on ollut hyvin niukasti. Hankkeen tavoitteena onkin lisätä tietoa ja ymmärrystä saamelaisalueen nuorten elämästä sekä tuoda esiin nuorten kokemusten monimuotoisuutta.

Hankkella on nelivuotinen rahoitus Oulun yliopiston ihmistieteiden Eudaimonia-instituutin vuoden 2018 Emerging projects -hausta. Hanketta johtaa FT, dosentti Kaisa Vehkalahti ja tutkijana toimii väitöskirjatutkija, FM Helena Pennanen. Väitöstutkimuksen toisena ohjaajan toimii YTT, Yliopistonlehtori, Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmät

  • LAPANEN Northern Research Group for History of Childhood and Education

Tutkimusryhmä

Helena Pennanen

Helena Pennanen

Väitöskirjatutkija
Kaisa Vehkalahti

Kaisa Vehkalahti

Akatemiatutkija