Hakukohteet

Informaatiotutkimus kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Informaatiotutkimusta voi hakea opiskelemaan pää- tai sivuaineopintoina. Vasemman sivupalkin valikossa on tietoja sekä tutkintoon johtavista opinnoista että ei-tutkintoon johtavista opinnoista.

Perusopintojen laajuus on 25 opintopistettä ja aineopintojen 45 opintopistettä. Syventävien opintojen laajuus on 80 opintopistettä, joista pro gradu -tutkielman osuus on 30 op ja vastaa noin puolen vuoden työskentelyä.

Informaatiotutkimuksen sivuaineopiskelijat valitaan toukokuussa lähtötasokokeella. Sivuaineopiskelijoilla aineopintojen laajuus on 36 op.

Viimeksi päivitetty: 14.8.2020