Tutustu alaan

Informaatiotutkimuksen alan tutkimus ja siihen perustuva koulutus on Suomessa kansainvälisesti korkeatasoista. Informaatiotutkimusta (aiemmin nimellä Kirjastotiede ja informatiikka) on opetettu vuodesta 1971 alkaen Tampereen yliopistossa, Åbo Akademissa vuodesta 1982 ja Oulun yliopistossa vuodesta 1988.

Oulun yliopistossa informaatiotutkimus kytkeytyy kiinteästi viestintätieteisiin. Informaatiotutkimuksen yhteydessä toimii Suomessa ainutlaatuinen tiedeviestinnän maisteriohjelma, TIEMA, jota on toteutettu vuodesta 2007 alkaen yhteistyössä aate- ja oppihistorian kanssa. Sivuaineopintojen kautta informaatiotutkimuksen opiskelijalla on mahdollisuus kehittyä viestintätieteellisesti suuntautuneeksi informaatioalan asiantuntijaksi esimerkiksi integroimalla informaatikon tai tiedonhallinnan asiantuntijuuteen myös tiedeviestinnän, tiedottajan tai verkkoviestinnän asiantuntijuuden hallintaa.

 

Ketju © Jenni Loimulahti 2011

Viimeksi päivitetty: 9.2.2017