HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS on kandidaatin- ja maisterintutkintoa varten laadittava suunnitelma, jonka keskiössä ovat opiskelijan omat (työllistymis) tavoitteet suhteessa koulutukseen.

HOPS on ensisijaisesti opiskelijan omaan käyttöön tarkoitettu opintojen ja opintopolun suunnittelun väline.  Opiskelija vastaa suunnitelmansa päivittämisestä, säilyttämisestä ja toteutuksesta itse ja hänellä on oikeus muuttaa suunnitelmaansa opintojen kuluessa. HOPS-työstä ei saa opintopisteitä, vaan se katsotaan osaksi opintojen suunnittelua.

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijat jakautuvat kahteen ryhmään, joiden ohjaajina ovat syksyllä 2018 aloittaneille opiskelijoille omaopettajat yliopistonlehtori Heidi Enwald ja tohtorikoulutettava Anna-Maija Huhta.

HOPS-ryhmät tapaavat kahdesti lukuvuodessa HOPS-keskustelua varten. HOPS-keskustelut voivat olla myös henkilökohtaisia.


Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) tehdään eHOPSina, johon pääse WebOodin sivulta osoitteesta https://weboodi.oulu.fi/oodi/ .

 

HOPSin rakenne

1. opiskeluvuosi

Opiskelija laatii HOPS:in, joka sisältää opintojen aikataulutuksen sekä tavoitteiden ja näiden perusteiden (motivaation) pohdinnan. 1. vuoden HOPS painottuu kandidaatintutkinnon suunnitteluun. Keskeistä on, että opiskelija tiedostaa heti opintojen alkuvaiheessa, että hänen on itse suunniteltava opintonsa.

2.-3. opiskeluvuosi

HOPS tarkistetaan pääaineen aineopintojen loppuvaiheessa ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista.

4. opiskeluvuosi

Maisterin tutkinnon HOPS laaditaan ennen pro gradu -seminaaria.

 

 

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018