Tutkimusryhmät

CogAHealth

Akatemiahankkeessa Kognitiivinen auktoriteetti nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä (CogAHealth) tutkitaan mitä tai keitä nuoret pitävät uskottavina ja luotettavina auktoriteetteina ja miten auktoriteetit rakentuvat nykyajan monimuotoisessa terveysviestinnässä. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Informaatiotutkimuksen ja viestinnän tutkimusyksikön ja Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijoiden yhteistyössä vuosina 2016–2020. Tutkimuksessa yhdistyvät informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteiden ymmärrys lukutaitojen muuntumisesta erilaisissa arkielämän ympäristöissä.

http://www.oulu.fi/cogahealth/

 

BCDC hanke

BCDC Energia on Suomen Akatemian alaisen Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama tutkimushanke. Hankkeessa ovat mukana Oulun ja Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus sekä Ilmatieteen laitos.

http://www.bcdcenergia.fi/

 

Health Information Mastering, HIM-Oulu&Åbo

Tutkimusryhmän johtaja / Leader of the research group

Tutkimusprofessori Maija-Leena Huotari

Tutkimusryhmän jäsenet / Research group

Post doc tutkijat: Stefan Ek, Kristina Eriksson-Backa, Raimo Niemelä, Heidi Enwald, Helena Känsäkoski, Noora Hirvonen, Isto Huvila
Väitöskirjantyöntekijät: Riitta-Liisa Karjalainen, Anna-Maija Huhta, Aira Pohjanen

HIM-Oulu&Åbo –tutkimusryhmä kuuluu Medical Research Center, MRC Ouluun.

 

Tutkimushankkeet ja rahoitus / Research projects and main fundings

Suomen Akatemia

Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) -hanke toteutetaan Åbo Akademian Informaatiotutkimuksen oppiaineessa 2015-2018. Hankkeessa on mukana tutkijoita Turusta ja Oulusta (Huvila, Eriksson-Backa, Ek, Enwald, Hirvonen, Känsäkoski).

Health Information Practice and its Impact. The Context of Metabolic Syndrome and Obesity (HeIP) –hanke toteutettiin yhteistyössä Åbo Akademin informaatiotutkimuksen oppiaineen kanssa vuosina 2008-2012.

Improved Methods of Lifestyle Modification for Patients at High Risk for Metabolic Syndrome (PrevMetSyn) –konsortion alaprojekti 3 Utilization of Health Information Management (HIM) and Modern Information Technology (ICT) in the Prevention of Obesity. Kansanterveyden haasteet, SALVE-ohjelman rahoitus vuosina 2010-2012.

Terveystiedon käytännöt ja vaikuttavuus (Health Information Practice and its Impact, HeIP) –tutkimus sekä Terveystiedon hallinnan ja uuden tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen lihavuuden ehkäisyssä –projekti lisäsivät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja elintapasairauksien ehkäisemisen teoreettista tietoa ja sovelluksia. Informaatiokäyttäytymisen, -käytäntöjen ja –ympäristöjen käsitteistöä integroitiin terveyspsykologian, -sosiologian ja terveydenedistämisen malleihin. Empiirisenä tutkimusympäristönä olivat liikapainon ehkäisyn lääketieteelliset interventiot, lihavien lasten hoitoketju, nuorten hyvinvointipalvelu sekä väestö aikuisista ikääntyneisiin. Tiedonhallinnan sykli kattoi seitsemän projektia: Tuottaminen (räätälöinti ja potilasarvo), organisointi (www-painonhallintapalvelut, informaatiokäyttäytyminen terveyskäyttäytymisen muutosvaihemallissa), ja käyttö (terveystiedon lukutaito, terveystietokäyttäytyminen ja elämänhallinta). Perustutkimuksen tuloksia hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2013 palkitseman hyvinvointiportaalin (MOPO) suunnittelussa ja liikuntainterventiossa sekä terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ravitsemusinterventiossa (PrevMetSyn LINKKI ko. sivulle).
 

TEKES/EAKR 

GASEL-hankkeen jäsenenä (2014-2016) Oulun yliopiston Informaatiotutkimuksen oppiaineesta FT Heidi Enwald.

MOPO-hankekonsortion jäsenenä MOPO-Call Up & Go –projektin rahoitusta vuosina 2010-2011 ja MOPO-Coach –projektin vuosina 2011-2012.


EU/ESR

MOPO-Tuning –projektista vuosina 2011-2013.


Tärkeimmät yhteistyökumppanit / Central collaborators

  • Information Studies, School of Business and Economics, Åbo Akademi University, Turku, Finland
  • CLCESM-terveystieteiden tutkimusyksikkö - Center for Life Course Epidemiology and Systems Medicine, University of Oulu, Finland
  • Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö - Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, University of Oulu, Finland
  • Sisätautien tutkimusyksikkö - Research Unit of Internal Medicine, University of Oulu, Finland
  • ODL, Liikuntaklinikka - Department of Sports and Exercise Medicine, Oulu Deaconess Institute, Oulu, Finland
  • Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta - Department of Information Processing Science, University of Oulu, Finland
  • Centre for Health Information Management Research, University of Sheffield, Sheffield, UK
  • Faculty of Library, Information and Media Science, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan
  • Library and Information Studies, Faculty of Social and Human Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland

 

Publications / Julkaisut - Katso päivitetyt julkaisutiedot sivulta: http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/content/julkaisut

Enwald H, Hirvonen N, Huotari ML, Korpelainen R, Pyky R, Savolainen M, Salonurmi T, Keränen AM, Jokelainen T, Niemelä R (forthcoming) Everyday health information literacy among young men compared to adults with high risk for metabolic syndrome – a cross-sectional population-based study. Journal of Information Science – Special Issue of i3 conference.

Pohjanen, Aira & Kortelainen, Terttu (2016) Transgender information behaviour. Journal of Documentation, Vol. 72 Iss: 1, pp.172 - 190.

Huotari M-L, Enwald H, Hirvonen N, Keränen A-M, Jokelainen T, Salonurmi T & Niemelä R (2015) Everyday health information literacy in counselling on healthy eating. The case of PrevMetSyn. In: Serap Kurbanoğlu, Joumana Boustany, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi and Loriene Roy (Eds.) Information Literacy: Moving Toward Sustainability. Third European Conference, ECIL 2015, Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015, Revised Selected Papers. (Communications in Computer and Information Science Series Vol. 552, pp. 223-232.) Switzerland: Springer International Publishing.

Eriksson-Backa, Kristina, Ek, Stefan (2015) Health information literacy and communication in healthcare contexts: a study of older Finnish adults. Proceedings of the 17th International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR 2015), York, England, UK, June 25-26 2015.

Ek S (2015) Gender differences in health information behaviour: a Finnish population-based survey. Health Promotion International, 30(3), 736-745.

Hirvonen N, Ek S, Niemelä R, Korpelainen R & Huotari ML (2015) Socio-demographic characteristics associated with the everyday health information literacy of young men. In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 2. Information Research, 20(1), paper isic25. http://www.informationr.net/ir/20-1/isic2/isic25.html#.VSeH3fmUd1Y

Enwald, H., Hirvonen, N., Korpelainen, R. & Huotari, M.-L. (2015) Young men´s perceptions of fear appeal versus neutral health messages – associations with everyday health information literacy, education, and health. In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 2. Information Research, 20(1). paper isic22. http://www.informationr.net/ir/20-1/isic2/isic22.html#.VSeIYPmUd1Y

Hirvonen, N., Enwald, H., Bath, P., Pyky, R., Korpelainen, R. & Huotari, M.-L. (2015) Individual factors affecting preferences for feedback message tactics in the contexts of physical activity. Journal of Health Communication, 20(2), 220-229.

Enwald, H. (2014) "Hei, olet liikkunut enemmän kuin viime kuussa!". Liikunta & Tiede 51(4), 44-45.

Hirvonen, N., Huotari, M-L., Niemelä, R. & Korpelainen, R. (2014) Vähäinen liikkuminen kytkeytyy alhaiseen terveystiedon lukutaitoon nuorilla miehillä -tuloksia MOPO-tutkimuksesta. Liikunta & Tiede 4, 37-44.

Enwald, H. (2014) Ihmiset hyötyvät räätälöidystä terveystiedosta. Väitöstilaisuuden lektio. Informaatiotutkimus, 33(1). Saatavissa: http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/41547

Känsäkoski Helena (2014) Value creation in childhood obesity care and prevention. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 119. Oulu. Doctoral thesis. http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204130/isbn9789526204130

Askola Kreetta, Känsäkoski Helena, Huotari Maija-Leena (2014) Knowing and actional information web based weight maintenance services. Journal of Documentation, 70(5), 759-781.

Holmberg, Kim, Eriksson-Backa, Kristina, Ek, Stefan (2014). Tweeting about Diabetes and Diets - Content and Conversational Connections. In:  Saranto, K, Castrén, M, Kuusela, T, Hyrynsalmi, S & Ojala, S (eds.) Safe and secure Cities. 5th International Conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2014, Turku, Finland, August 18-20, 2014, Proceedings. Cham: Springer, 2014 (Communications in Computer and Information Science 450). Pp. 46-56.

Enwald, Heidi (2013) Tailoring health communication : the perspective of information users' health information behaviour in relation to their physical health status. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 118. Oulu. Doctoral dissertation. 185, [81].

Enwald, H.,  Kortelainen, T.,  Leppäluoto, J., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Jämsä, T., Oinas-Kukkonen, H., Herzig, K.-H. & Huotari, M.-L. (2013) Perceptions of fear appeal and preferences for feedback in tailored health communication: an explorative study among pre-diabetic individuals. Information Research 18(3) paper 584 http://InformationR.net/ir/18-3/paper584.html

Hirvonen, Noora; Huotari, Maija-Leena (2013) Understanding information practices in an e-health intervention : The case of preventing cardiovascular diseases in northern Finland. - International Journal of Health Information Management Research 1 (1), 15-25 . https://ijhimr.shef.ac.uk/ojs/index.php/ijhimr/article/view/8/13

Eriksson-Backa (2013) The role of online health information in the lives of Finns aged 65-79 years. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 13(1). http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJNVO.2013.058438?journalCode=ijnvo

Ek, S., Eriksson-Backa, K. & Niemelä, R. (2013). Use of and trust in health information on the Internet: a nationwide eight-year follow-up survey. Informatics for Health &  Social Care, 38(3): 236–245.

Ahola, R., Pyky, R., Jämsä, T., Mäntysaari, M., Koskimäki, H., Ikäheimo, T.M., Huotari, M.-L., Röning, J., Heikkinen, H. & Korpelainen, R. (2013). Gamified physical activation of young men – a multidisciplinary population-based randomized controlled trial (MOPO study). BMC Public Health, 13(1), 32. Available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/32

Eriksson-Backa, K., Ek, S., Niemelä, R. & Huotari, M.-L. (2012). Health information literacy in everyday life: A study of Finns aged 65-79 years. Health Informatics Journal 18(2): 83–94.

Enwald, H.P.K., Niemelä, R.M., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Leppäluoto, J., Jämsä, T., Herzig, K.-H., Oinas-Kukkonen, H. & Huotari, M.-L.A. (2012) Human information behaviour and physiological measurements as a basis to tailor health information. An explorative study in a physical activity intervention among prediabetic individuals in Northern Finland. Health Information & Libraries Journal, 29(2), 131-140. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2011.00968.x/abstract

Hirvonen, Noora (2012) Liikuntainformaatio ei tavoita liikkumatonta nuorta miestä. - Liikunta ja tiede (5), 71-72

Niemelä, R., Huotari, M.-L. & Kortelainen, T. (2012) Enactment and use of information and the media among older adults. Library and Information Science Research (34): 212-219.

Niemelä, R., Ek, S., Eriksson-Backa, K. & Huotari, M.-L. (2012) A screening tool for assessing everyday health information literacy. Libri: International Journal of Libraries and Information Services 62(2): 125–134.

Hirvonen, Noora; Huotari, Maija-Leena; Niemelä, Raimo; Korpelainen, Raija (2012) Information Behavior in Stages of Exercise Behavior Change. - Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (9), 1804-1819
 
Ek, S. &  Heinström, J. (2011). Monitoring or avoiding health information – the relation to inner inclination and health status. Health Information and Libraries Journal 28(3): 200–209.
 
Eriksson-Backa, Kristina (2011). Health information behaviour among retired Finns with either normal weight or obesity. In: Peter A. Bath, Tobias Mettler, Dimitri A. Raptis, Barbara A. Sen (Eds.) Proceedings of the 15th International Symposium for Health Information Management Research – ISHIMR 2011. Zürich, Switzerland, 8th to 9th September, 2011. pp. 259-269.
 
Huotari, M-L, Eriksson-Backa, K, Enwald, H, Askola, K, Känsäkoski, H, Niemelä, R, Hirvonen, N, Ek, S (2011). Health information practice and its impact on preventing obesity and metabolic syndrome among people in different age groups: an integrative approach. In: Peter A. Bath, Tobias Mettler, Dimitri A. Raptis, Barbara A. Sen (Eds.) Proceedings of the 15th International Symposium for Health Information Management Research – ISHIMR 2011. Zürich, Switzerland, 8th to 9th September, 2011. pp. 386-397.

Eriksson-Backa, Kristina, Ek, Stefan, Niemelä, Raimo & Huotari, Maija-Leena (2011). Health information literacy in everyday life – a study of Finns aged 65 to 79 years. In: Peter A. Bath, Tobias Mettler, Dimitri A. Raptis, Barbara A. Sen (Eds.) Proceedings of the 15th International Symposium for Health Information Management Research – ISHIMR 2011. Zürich, Switzerland, 8th to 9th September, 2011. pp. 165-174.

Enwald H. & Huotari M.-L. (2010) Preventing the Obesity Epidemic by Second Generation Tailored Health Communication: An Interdisciplinary Review. - Journal of Medical Internet Research 12 (2), e24. http://www.jmir.org/2010/2/e24/

Askola Kreetta; Toshimori Atsushi; Huotari Maija-Leena (2010) Cultural differences in the health information environments and practices between Finnish and Japanese university students. - Information Research 15 (4), 1-12, Paper 451 . http://informationr.net/ir/15-4/paper451.html

Eriksson-Backa, Kristina (2010). Elderly people, health information, and libraries: a small-scale study on seniors in a language minority. Libri: International Journal of Libraries and Information Services 60(2): 181-194.
 

Viimeksi päivitetty: 8.11.2016