Essee vierailuluennosta tai artikkeli

Opintoihin voi sisällyttää vierailuluentoihin liittyvän esseesuorituksen tai oman tieteellisen artikkelin tuottamisen.

Vierailuluennot osasuorituksena

Vierailuluennoille osallistumalla voi joko korvata aineopintojen valinnaisia opintojaksoja tai suorittaa syventävien kirjallisuustenttien osasuorituksia. Tällöin vierailuluennolle tulee ilmoittautua. Luennon pohjalta kirjoitetaan essee siten, että viisi sivua vastaa yhtä opintopistettä. Esimerkiksi kolmen opintopisteen esseesuoritus on pituudeltaan 15 sivua, sisällysluettelo mukaan lukien, kun käytetään fonttikokoa 12, riviväliä 1,5 ja korkeintaan 3 cm:n marginaaleja arkin joka reunalla. Esseen lähteenä tulee käyttää myös muuta kirjallisuutta. Essee palautetaan korvattavan opintojakson vastuuopettajalle.

Artikkelit osasuorituksena

Opiskelija voi saada korkeintaan kaksi (2) opintopistettä yhdestä kirjoittamastaan informaatiotutkimukseen alan artikkelista, joka on julkaistu tieteellisessä tai ammatillisessa julkaisussa tai sanomalehdessä. Artikkeli voi pohjautua esimerkiksi valmiiseen tai tekeillä olevaan kandidaatin tai pro gradu -tutkielmaan. Suorituksesta keskustellaan tutkielman ohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

 

Viimeksi päivitetty: 28.1.2019