University of Oulu, 2019

Opiskelijoiden opinnäytetöitä palkittu

Kirjastonhoitajien säätiö palkitsi vuonna 2019 kaksi Oulun yliopiston Informaatiotutkimukselta valmistunutta opinnäytetyötä.

.

Kirjastonhoitajien säätiö sr on jo vuosia jakanut kirjasto- ja informaatioalan oppilaitosten ehdottamien hyviksi arvioitujen opinnäytetöiden joukosta aina syksyisin valituille 1-7 työlle 500 euron stipendin kullekin. Lisäksi säätiö tukee informaatiotutkimuksen seminaareja ja väitöskirjantekijöitä.

Vuoden 2019 lopulla päätettiin palkita Oulun yliopistosta kaksi opinnäytetyötä: Janne Määtän pro gradu –työ ”Maailmankirjallisuuden klassikkosuomennosten elinkaari julkaisutuotannon ja yleisten kirjastojen näkökulmasta tarkasteltuna : esimerkkinä Ranskan kirjallisuus” ja Essi Turusen pro gradu –työ ”Kirjastoammattilaisten tiedontarpeet, tiedonlähteiden valinta ja internetin käyttö arkielämän tiedonhankinnassa”.

Informaatiotutkimus onnittelee!

Viimeksi päivitetty: 13.12.2019