Helena Känsäkoski

Väitöskirja (Doctoral thesis)

Känsäkoski Helena (2014) Value creation in childhood obesity care and prevention. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 119. Oulu. Artikkeliväitöskirja. http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204130/isbn9789526204130.pdf

 

Tieteellinen aikakauslehti

Hirvonen N, Känsäkoski H, Enwald H, Eriksson-Backa K, Huhta A-M & Huvila I (2020) Older adults' views on eHealth services: a systematic review of scientific journal articles. International Journal of Medical Informatics, 135, 235-248

Känsäkoski H (2017) Information and knowledge processes as a knowledge management framework in health care: Towards shared decision making? Journal of Documentation, 73(4), 748-766.

Känsäkoski H (2017) Informaatio-ja tietoprosessit tietojohtamisen viitekehyksenä terveydenhuollon organisaatioissa – kohti potilasarvon luomista. Informaatiotutkimus, 1(36). http://journal.fi/inf/article/view/63186/24664

Huvila I, Ek S, Enwald H, Eriksson-Backa K, Hirvonen N & Känsäkoski H (2016) Taking health information behaviour into account in the design of e-health services. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 8(4), 153-163.

Känsäkoski H & Huotari ML (2016) Applying the theory of information worlds within a health care practise in Finland. Journal of Documentation, 72(2), 321-341.

Askola K, Känsäkoski H & Huotari ML (2014). Knowing and actional information in web based weight management services. Journal of Documentation, 70(5), 759-781.

Känsäkoski Helena Marjukka (2007) Hammaslääkäreiden ammatillisen tiedon hankinta sekä käytetyt kanavat ja lähteet. - Informaatiotutkimus 26 (1), 2-15 . http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/issue/view/446
 

Muu aikakauslehti

Huotari, Maija-Leena; Parviainen, Anna; Känsäkoski, Helena; Lohikoski, Päivi (2011) Tietojohtamisen opetus ja tutkimus Oulun yliopistossa. - Tietoasiantuntija 26 (2-3), 28-29
 

Konferenssijulkaisu

Känsäkoski H (2016) Information and knowledge processes as a knowledge management framework in health care: towards shared decision making. Informaatiotutkimuksen päivät 3.-4.11.2016, Tampere. Informaatiotutkimus, 35(3), 42-44. (short review, abstract) http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/59432/20615

Enwald H, Känsäkoski H, Eriksson-Backa K, Hirvonen N & Huvila I (2016) Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden sisällöstä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Informaatiotutkimuksen päivät 3.-4.11.2016, Tampere. Informaatiotutkimus, 35(3), 19-21. (short review, abstract) http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/59424/20606

Huvila I, Enwald H, Eriksson-Backa K, Hirvonen N & känsäkoski H (2016) Taking health information behaviour into account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA). COLIS 9, 27.-29.6.2016, Uppsala, Sweden. (abstract). http://www.abm.uu.se/digitalAssets/254/254150_1colis-9-abstracts--1.3.pdf

Känsäkoski, Helena Marjukka (2012) Arvon luominen lasten lihavuuden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Informaatiotutkimuksen päivät 2012, 1.-2. marraskuuta, Åbo Akademi, Turku. -. -. http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/7101/5635
 
Huotari, Maija-Leena; Eriksson-Backa, Kristina; Enwald, Heidi; Askola, Kreetta; Känsäkoski, Helena; Niemelä, Raimo; Hirvonen, Noora; Ek, Stefan (2011) Health information practice and its impact on preventing obesity and metabolic syndrome among people in different age groups. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 15th International Symposium for Health Information Management Research – ISHIMR 2011. Bath Peter A., Mettler Tobias, Raptis Dimitri A., Sen Barbara A. (eds.). Zürich. 386-397
 
Känsäkoski Helena Marjukka (2008) The value creating network in preventive health care. Medical doctors as information providers and knowledge producers in counseling in the context of obesity, metabolic syndrome and diabetes type 2. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Summaries of Doctoral Workshop presentations from the 7th conference on Information Seeking in Context, Vilnius, September 2008. -. -. http://informationr.net/ir/13-4/wks08.html
 

Viimeksi päivitetty: 20.3.2020