University of Oulu, 2016

SIVUAINEOPISKELIJAKSI INFORMAATIOTUTKIMUKSELLE!

Tiistai, toukokuu 2, 2017

Sivuaineopiskelijaksi hakeminen

Sinun on oltava:  Oulun tai Lapin yliopiston opiskelija*

Ilmoittautuminen:  Liitteenä olevalla lomakkeella. Palauta lomake 4.5.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostin liitteenä Markus Rytingille. Lisää ohjeita lomakkeessa.

Lähtötasokoe:  Järjestetään 9. toukokuuta klo 10 - 12 salissa KTK 112.

Lähtötasokoekirja:  OTE INFORMAATIOSTA: Johdatus informaatiotutkimukseen ja inter­aktiiviseen mediaan. Toim. Sami Serola. Helsinki: BTJ Kustan­tamo Oy, 2010. ISBN: 978-951-692-773-5.

Lisätietoja: Tuntiopettaja FM Markus Rytinki. markus.rytinki@oulu.fi.

*Huom. Maisterintutkinnon jo suorittaneille opinto-oikeutta tutkinnon täydentämiseksi (Oulun yliopistosta valmistuneet) tai erillisopinto-oikeutta (muusta yliopistosta valmistuneet) hakeville sivuaineoikeuden myöntää hakemuksesta professori Terttu Kortelainen. Oikeudesta tutkinnon täydentämiseen ja erillis-opinto-oikeudesta ks. tarkemmin http://www.oulu.fi/hutk/eitutkintoa (humanistisen tiedekunnan ohjeet opinto-oikeuksista, jotka eivät johda tutkinnon suorittamiseen). Hakuaika päättyy 15.8. klo 15.00

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 2.5.2017