FT Hannu I. Heikkinen, professori

Oulun yliopiston rehtori nimitti 1.8.2011 filosofian tohtori, dosentti Hannu I. Heikkisen kulttuuriantropologian professorin tehtävään.

Hannu I. Heikkinen on syntynyt 1969 Varpaisjärvellä Ylä-Savossa. Filosofian tohtoriksi hän väitteli Oulun yliopistossa vuonna 2002 ja dosentiksi hänet nimitettiin 2009 erityisalana soveltava antropologia ja ympäristöantropologia.

Hannu I. Heikkinen on toiminut tutkijana Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa 2002, Helsingin teknillisessä korkeakoulussa Ympäristönsuojelun laboratoriossa 2003-2004 ja Metsäntutkimuslaitoksella 2004, jonka ulkopuolinen tutkija hän oli vuosina 2002-2009. Suomen akatemian tutkijatohtori Heikkinen oli vuosina 2004-2007 Oulun Yliopistossa. Vuonna 2006 hän oli vierailevana tutkijana Arizonan yliopistossa Maantieteen ja aluekehityksen laitoksella. Vuosina 2007-2011 Heikkinen toimi yliopistotutkijana Oulun yliopiston Thule Instituutissa.

Heikkinen on ohjannut sekä maisteri että tohtoritutkintoja sekä toiminut erilaisissa kotimaisissa ja kansanvälisissä vertaisarviointitehtävissä ja asiantuntijatehtävissä. Heikkinen on kansainvälisen Business and Globalisation-lehden toimituskunnan jäsen ja osallistunut ja järjestänyt aktiivisesti kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja.


Erityisalat

Heikkisen tutkimuksen painopiste on ihmisen ympäristösuhteissa ja luonnonkäyttöön liittyvissä intressiristiriidoissa ja niiden yhteensovittamisessa. Alueellisesti Heikkinen on erikoistunut pohjoisiin kulttuureihin ja alkuperäiskansoihin. Teoreettismetodologinen erityisosaaminen liittyy poliittiseen ekologiaan, kognitiiviseen antropologiaan sekä poikkitieteelliseen ja soveltavaan tutkimukseen. Hän tutkii parhaillaan muun muassa pohjoisten yhteisöjen sopeutumismahdollisuuksia ilmaston muutokseen, kaivoshankkeiden paikallisia vaikutuksia ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä teemoja.

 

 

 

 

 

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2019