Tutkimus

Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineen tutkimuksen painopistealueita ovat pohjoiset kulttuurit, kulttuurien nykyilmiöt ja vuorovaikutus sekä ympäristö-, terveys- ja soveltava antropologia.

Tutkimus- ja opetushenkilökuntamme on tarkastellut esimerkiksi perinteisten elinkeinojen muutos- ja adaptaatioprosesseja, kulttuurisia käsityksiä ihanneruumiista ja shawnee-intiaanien politiikkaa. Teorian saralla olemme kiinnostuneita ihmisten ja heidän ympäristönsä välisestä vuorovaikutuksesta poliittisen ekonomian ja ekologian perspektiivistä, gender-tutkimuksesta ja ruumisteorioista sekä kulttuuristen käsitysten ja maailmankuvien kognitiivisesta analyysistä.

Teemme tutkimusyhteistyötä useissa hankkeissa ja projekteissa.

Kulttuuriantropologian tutkijoiden erityisalat löydät henkilökunnan omilta sivuilta.

 

 

Viimeksi päivitetty: 28.11.2016