Kiinnostaako sinua ihmisosteologia ja työharjoittelumahdollisuus?

Dosentti Liisa Seppänen on aloittamassa Turun yliopistossa ihmisosteologisen aineiston selvittämiseen ja tutkimiseen liittyvää projektia, jossa on mahdollista suorittaa arkeologian opintoihin liittyvä työharjoittelu tai osa opintoihin liittyvää työharjoittelua (TY–ARKE1530; OY¬–687377S; HY–KUKA-AR223, KUMA–302). Ihmisosteologian asiantuntijana hankkeessa toimii Turun yliopiston dosentti Heli Maijanen.  
 
Projektissa inventoidaan, dokumentoidaan ja pakataan uudelleen Turun Pyhän Hengen kappelissa säilytettävä ihmisluuaineisto, joka on kaivettu arkeologisissa kaivauksissa vuosina 1964, 1983–1985, 1987 ja 2002. Aineisto sisältää arviolta satojen vainajien jäännöksiä. Projektiin sisältyy myös muita tehtäviä, kuten tietokannan ja karttaesitysten laatimista sekä ajoitusnäytteiden ottamista.
 
Projekti on tarkoitus aloittaa 1.6.2020, mutta vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa hankkeen aloittamisen ajankohtaan. Näillä näkymin projektin kesto on 2–3 kk ja työ toteutetaan kesän 2020 aikana. Työharjoitteluun sisältyvästä työajasta ja suorituksesta sovitaan yhdessä ao. oppiaineiden harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa. Työharjoittelun aikana opiskelijoille voidaan maksaa nk. kulukorvaus, jonka suuruus on noin 750 € / kk.
 
Työ tehdään Turussa, Turun yliopiston tiloissa Arcanumin kampuksella, ja edellyttää mahdollisuutta työskennellä täysipäiväisesti Turussa. Lisäksi työ edellyttää kiinnostusta ihmisosteologiseen tutkimukseen, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja kykyä tehdä myös rutiininomaisia tehtäviä. Tuntemus ihmisosteologiasta on hakijalle eduksi.
 
Mahdolliset tiedustelut projektista Liisa Seppäselle (liseppa@utu.fi,  p. 0405296789). Työharjoittelujen pituuden osalta asiasta on sovittava oman oppiaineen kanssa, tiedustelut Heli Maijaselle (heli.maijanen@oulu.fi).
 
Mikäli työharjoittelu tässä projektissa (tai osallistuminen muutoin hankkeeseen kiinnostaa), lähetä vapaamuotoinen esittely itsestäsi ja ansioluettelosi 13.5.2020 mennessä Liisa Seppäselle ja Heli Maijaselle sähköpostitse osoitteisiin liseppa@utu.fi ja heli.maijanen@oulu.fi. Ilmoita hakemuksessasi myös oppiaineesi kanssa sovittu työharjoittelun pituus sekä toivomasi harjoittelun ajankohta.
 
Harjoittelijat valitaan mahdollisimman pian ja päätöksestä ilmoitetaan hakijoille viimeistään viikon 21 alussa. Tarvittaessa Turun ulkopuolelta tulevia harjoittelijoita pyritään auttamaan asumisjärjestelyissä.   

 

Viimeksi päivitetty: 30.4.2020