Tutustu kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Sinulla on käsissäsi suuria mahdollisuuksia. Tällä sivustolla esitellään Oulun yliopiston hakukohteet yhteishaussa. Olet varmasti miettinyt hartaasti, mikä sinusta voisi tulla isona. Tuleeko sinusta lääkäri, diplomi-insinööri vai kenties humanisti? Oulun yliopistossa moni näistä unelmista käy toteen. Tutustu Oulun yliopiston monipuoliseen tarjontaan ja löydä paikkasi maailmassa.

Kandidaatti- ja maisterikoulutus (3+2 vuotta)


Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Humanistisen alan koulutus voi olla monipuolinen ja laaja-alainen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat valtteja työelämässä. Koulutuksen voi rakentaa myös erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin.

Historia-, kulttuuri-ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Logopedian tutkinto-ohjelma


Kasvatusalat

Kasvatustieteellisen koulutusalan keskiössä on ihmisen koko elinkaaren kattava kasvatus ja koulutus. Koulutus antaa valmiudet kasvatusalan tehtäviin moninaistuvassa maailmassa sekä edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma


Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet

Kauppatieteellinen koulutusala kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän liike-elämän haasteisiin. Kauppatieteellisen alan opiskelija perehtyy muun muassa taloustieteeseen, rahoitukseen, laskentatoimeen, kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja markkinointiin.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Luonnontieteet

Luonnontieteellisen alan koulutus antaa pohjan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa. Se antaa myös valmiudet toimia opettajana eri asteilla sekä asiantuntijana hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä.

Biokemian tutkinto-ohjelma

Biologian tutkinto-ohjelma

Geotieteiden tutkinto-ohjelma

Kemian tutkinto-ohjelma

Maantieteen tutkinto-ohjelma

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma


Lääketieteet

Lääketieteiden alalla koulutetaan kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Koulutus antaa valmiudet toimia paitsi kliinisessä potilastyössä myös monipuolisissa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä sekä tutkimustyössä. Alalla on erinomaiset mahdollisuudet laaja-alaiseen jatkokoulutukseen.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma (HLL)

Lääketieteen tutkinto-ohjelma (LL)

 

Tekniikan alat

Teknisistä tieteistä valmistuu asiantuntijoita kaikille tekniikan aloille ja ympäristön suunnitteluun. Valmistuneet työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi tuotannossa, tuotekehityksessä ja suunnittelussa.

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma


Tietojenkäsittely ja tietotekniikka

Tietojenkäsittelytieteistä valmistuu laaja-alaisia ohjelmistopohjaisten tuotteiden ja palveluiden sekä organisaatioiden tietojärjestelmien ammattilaisia. Tietotekniikassa keskitytään tietotekniikan matemaattisiin metodeihin kuten simulointiin, optimointiin, tietokonegrafiikkaan ja tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto on elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma