Tutustu kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Sinulla on käsissäsi suuria mahdollisuuksia. Tällä sivustolla esitellään Oulun yliopiston hakukohteet yhteishaussa. Olet varmasti miettinyt hartaasti, mikä sinusta voisi tulla isona. Tuleeko sinusta lääkäri, diplomi-insinööri vai kenties humanisti? Oulun yliopistossa moni näistä unelmista käy toteen. Tutustu Oulun yliopiston monipuoliseen tarjontaan ja löydä paikkasi maailmassa.

Kandidaatti- ja maisterikoulutus (3+2 vuotta)


Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Humanististen alojen opetuksessa keskiössä on yhteiskunnan ja ihmisten tutkiminen. Kulttuurien ja vuorovaikutuksen ymmärrys ovat valtteja nykypäivän kansainvälisessä työelämässä. Humanististen alojen ammattilaiset voivat työskennellä esimerkiksi asiantuntijatehtävissä, opettajina, tutkijoina tai viestinnän alalla.

Historia-, kulttuuri-ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Logopedian tutkinto-ohjelma


Kasvatusalat

Koulutuksesta valmistuu kasvatusalan ammattilaisia erilaisilla painotuksilla laaja-alaisista asiantuntijoista erikoisosaajiin kattaen ihmisen koko elinkaaren. Koulutuksen aikana kasvatusalan ammattilainen saa valmiudet työskennellä kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa, opettajana, suunnittelijana, asiantuntijana tai kouluttajana.

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma


Psykologia

Voit opiskella psykologiaa maisterintutkintoon asti ensimmäistä kertaa Oulussa. Saat laaja-alaiset valmiudet työllistyä psykologin perinteisten kliinisten tehtävien lisäksi yritysten henkilöstö- ja työhyvinvoinnin tehtäviin.

Psykologian tutkinto-ohjelma


Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet

Opiskelu kauppatieteiden koulutuksessa antaa valmiudet monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opinnoissa koulutetaan ammattilaisia modernin työelämän tarpeisiin. Kauppatieteiden opiskelija perehtyy liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueisiin.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Luonnontieteet

Maailma tarvitsee luonnontieteilijöitä, ja Oulun yliopistosta valmistuukin monialaisia, kansainvälisesti arvostettuja ammattilaisia tutkimuksen ja tuotekehityksen saralle sekä opettamaan luonnontieteitä myös seuraaville sukupolville. Opiskelijoiden käytössä ovat uusimmat tekniikat ja menetelmät sekä Suomen moderneimmat laboratoriot.

Biokemian tutkinto-ohjelma

Biologian tutkinto-ohjelma

Geotieteiden tutkinto-ohjelma

Kemian tutkinto-ohjelma

Maantieteen tutkinto-ohjelma

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma


Lääketieteet

Ihmisläheinen, palkitseva ja arvostettu ammatti, varma työpaikka, tieteeseen perustuva ja käytännönläheinen koulutus, Suomen edistyksellisimmät opetustilat ja valmiudet muuttuvan työelämän vaatimuksiin – tämä kaikki on tarjolla lääketieteiden opiskelijalle Oulun yliopistossa.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma (HLL)

Lääketieteen tutkinto-ohjelma (LL)

 

Terveys- ja hyvinvointialat

Terveystieteiden opinnoista saa laaja-alaiset valmiudet toimia monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Opinnot keskittyvät sosiaali- ja terveysalan johtamiseen, koulutukseen ja ohjaukseen. Valmistuttuaan alan ammattilaiset pääsevät vaikuttamaan suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuuteen.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

 

  Tekniikan alat ja arkkitehtuuri

  Oulun yliopiston tekniikan alan osaajilla on erinomaiset työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vahvaa teoreettista pohjakoulutusta tukevat tiivis yritysyhteistyö ja monipuolinen opiskeluympäristö. Tekniikan osaajat työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi tuotannossa, tuotekehityksessä ja suunnittelussa.

  Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

  Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

  Konetekniikan tutkinto-ohjelma

  Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma

  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma


  Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT-alat)

  Oulun yliopistossa kehitetään tulevaisuuden teknologioita ja sovelluksia kansainvälisessä oppimis- ja tutkimusympäristössä laajojen yhteistyöverkostojen avulla. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen osaajat ovat globaalisti merkittäviä ammattilaisia, joiden kehittämät sovellukset ja uudet teknologiat parantavat ihmisten arkea ja hyvinvointia.

  Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

  Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

  Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma